CUTE Card
Křenova 438/7
162 00 Praha 6 – Veleslavín

tel.: 605 28 67 89, 220 517 053
e-mail: info@cutecard.cz

Základní typy karet

Plastové karty   
Zde se můžete seznámit s širokou nabídkou námi vyráběných plastových karet. Plastové karty jsou důležitým reklamním a marketingovým nástrojem a poskytnou Vám upevnit vztah s Vašimi zákazníky. Věrnostní karty jsou efektním nástrojem pro vytváření dlouhodobého vztahu s klienty a jsou příslibem, že se Váš klient bude opakovaně vracet. Efektivní a důležité, protože jsou symbolem sounáležitosti, jsou užitečným nástrojem zvyšování loajality zákazníků nebo poskytování zvláštních výsad.

Přínosy pro společnost, která vydává karty:
• Posílíte dobré vztahy s vašimi stávajícími zákazníky.
• Vybudujete důvěru a trvalé obchodní vztahy s vašimi odběrateli.
• Získáte nové zákazníky, které jinak nejeví o vaše produkty či služby zájem.
• Zvýšíte spotřebitelovu motivaci k nákupu a tím podpoříte prodej vašich produktů.
• Upevníte svoji pozici na trhu.
• Získáte konkurenční výhodu.
• Dostáváte zpětnou vazbu o požadavcích zvycích Vašich zákazníků

Plastové potištěné karty

Typy plastových karet
Jsou shodné a většinou se používají k reklamním účelům

Karty s fotografií
slouží k jednoznačné identifikaci držitele
Karty s čárovým kódem
jedna z nejlevnějších forem identifikace
Magnetické karty
nesou jednoznačnou elektronickou informaci
Bezkontaktní čipové karty
převážně jsou využívány pro přístupové systémy
Kontaktní čipové karty
moderní identifikační média s možností zapisování a uchování dat
Hybridní karty
kombinuje výše uvedené možnosti